Menü
Sepetim

Şartlar & Koşullar

Sözleşmenin Tarafları

Satıcı: robotdiyari.com 

Adres: Ahmet Yesevi Mh. Kaptan-I Derya Cd. Bulvar Sk. NO: 6 / 1 Sultanbeyli / İSTANBUL   

Web Adresi: http://www.robotdiyari.com
E-posta: info@robotdiyari.com
Telefon: 0216 493 48 21 - 0505 2709697

Alıcı: Web sitesini ziyaret eden ve satın alma işlemini gerçekleştiren müşteri

1: İşbu sözleşmesinin konusu, alıcının satıcıya ait www.robotdiyari.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri
haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2: Alıcı, satışa konu olan ürün/hizmetlerin temel niteliklerini, satıcının iletişim bilgilerini, vergiler dahil olmak üzere ürün/hizmetlerin toplam
fiyatını, taşıma ve teslimat giderleri ile ilgili ön bilgileri ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda teyit ettiğini
ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.robotdiyari.com tesinde yer alan ön bilgilendirme formu mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

3: Teslimat:

a) Satıcı sipariş edilen ürün/hizmeti taahhüt ettikleri süre içerisinde göndermekle yükümlüdür.
Bu sürenin de 30 günü aşmaması özellikle önemlidir. Ayrıca ürün/hizmetin teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan
sorumlu olacağı gibi, esas bedeli dışındaki ilave bedellerden de alıcının açık onayını almadığı sürece sorumlu olacaktır.

b) Alıcının, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün gönderilmesini talep
etmesi durumunda, ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

c) Satıcı (a) maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

ç) Sözleşmenin feshi durumunda satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere; tahsil edilen tüm ödemeleri
fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içind, alıcıya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa alıcıyı borç altına
sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

d) Satın alınan ürün/hizmetin alıcıya tesliminin mümkün olmaması halinde, satıcı 3 (üç) gün içinde durumu tüketiciye bildirmek zorundadır.

e) Satıcı, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/hizmet, alıcıdan başka bir
kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

4: Satıcının Yükümlülükleri:

a) Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren, 14 (on dört) gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

b) Satıcı, alıcıya geri ödemeleri, alıcının kullandığı ödeme şekline uygun bir şekilde, hiçbir masraf yüklemeden tek seferde yapmak zorundadır.

c) Satıcının iade için herhangi bir taşıyıcı belirtmediği durumlarda, alıcıdan iade masrafı talep edilemez.
Herhangi bir taşıyıcı belirtildiği durumlarda ise, alıcının bulunduğu yerde, taşıyıcının şubesi olmaması halinde, hiçbir masraf talep etmeksizin iade
edilmek istenen ürünün, alıcıdan alınmasını sağlamak gerekir.

d) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında, herhangi bir ilave
bedel talep edilebilmesi için, alıcının onayının ayrıca alınması zorunludur.

e) Alıcının açık olayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü oluşturan seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş
olmasından dolayı alıcı bir ödemede bulunmuş ise, satıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.

5: Alıcının Yükümlülükleri:

a) Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren, 10 (on) gün içerisinde malı geri göndermek zorundadır.

b) Ayrıca, alıcı iadeye ilişkin masraflardan da sorumlu tutulmayacaktır.

c) Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullandığı
takdirde, meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

6: Cayma Hakkı: Alıcı, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi:

a) Tek sipariş verilip ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla oluşan parçalarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürün/ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

d) Alıcı, cayma hakkını ürün/hizmetin satın alınmasından, malın teslimine kadar olan süre içerisinde kullanabilir.

e) Alıcı, cayma süresi içinde mal üzerinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan da sorumlu tutulmayacaktır.

f) Alıcı, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir.
Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer.

g) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

7: Cayma Hakkının İstisnaları:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Finansal piyasalardaki değişiklere göre fiyatı değişen ve satıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler;

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler;

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden;
iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler;

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler;

e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler;

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler;

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki,
eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler;

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler;

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8: Ürün/hizmetin peşin fiyatı, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

9: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.
Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.
Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

10: Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürün/hizmetler: Hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürün/hizmetler, tek kullanımlık ürün/hizmetler,
kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar ( DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetler), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri
(toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde; cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürün/hizmetin ambalajının açılmamış,
bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

11: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde;
kart sahibi, bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde, faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda borcun gecikmeli ifasından dolayı,
satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12: Alıcı, siparişine ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde, işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde, işbu sözleşmenin alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde, gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

13: Alıcı şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilir.

14: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Satıcı, mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği kapsamında düzenlenen; cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki
yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır.
Çerez Politikası
Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies ) kullanıyoruz. Detaylı Bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.