Günümüz teknolojilerinin içerisinde belki en yaygın olarak savunma sanayine hizmet eden teknolojilerden birisi olarak görülen radar projelerinden kendimizde evimizde gerçekleştirebilir ve kendi radarı mızı oluşturabiliriz. Sizlerde kendi radarını yapmak istemez misiniz? Gelin sen nerede aramızı nasıl yapabiliriz öncelikle bir fikir üretelim sonrasında bu fikri gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimizi kontrol edelim. 

Radarın çalışma prensibi olarak etrafı hareketle bir şekilde gözet diyebilecek bir sensör ve bu sensörün algıladığı cismin uzaklığına bağlı olarak ekranda görsel oluşturma radar dediğimiz cihazı çalışma prensibi tamamen budur. Küçük bir servo motor kullanarak üzerine yerleştirdiğimiz ultrasonik mesafe sensörü nu etraftaki nesneleri algılaması için kullanabiliriz ve 180 derecelik bir radar elde etmiş olabiliriz. Geriye kalan tek problem bu bilgiyi bilgisayar ekranında görselleştirmek. Bu durumu da şöyle çözeceğiz, daha önceden Bu tarz bir proje için arge çalışması yapılmış ve bir radar görseli oluşturulmuş. Bizde bu görseli kullanarak üzerine herhangi bir eklenti yapmaksızın kendi cihazımızı gerçekleştirip bu görseli kullanarak bilgisayar ekranında görüntü almaya çalışacağız.

Projeyi anlatmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir durum var: Java üzerine kurulmuş bir görsel programlama kullanılacağından dolayı bilgisayarınızda processing isimli programının yüklü olması gerekmektedir. Eğer yüklü değilse bu programı malzeme listesinden sonra gerekli olan dosyalar olarak paylaştık. İnternetten aşağıdaki linki kullanarak bu dosya indirebilir hatta kodlama sayfalarında otomatik olarak indirebilirsiniz.


Malzeme Listesi:


Arduino Uno R3 CH340 Chip SMD- Klon (USB Kablo Dahil)

HC-SR04 Ultrasınik Mesafe Sensörü

SG90 RC Mini Tower Pro (9gr) Servo Motor

Yeteri kadar Jumper kablo

PC ve processing yüklü olmalı

 
Processing-3.5.4 linki:


https://drive.google.com/file/d/1LXjBPZHdEJFUOs6pGzalMsxAQIEeaJ-t/view?usp=sharing


Kodlamaların Linki:


https://drive.google.com/file/d/1bs5_9Wf_NrfqhEUaeLGLaNy4Em7mlkUF/view?usp=sharing
Bağlantı Şeması:

 Kodlamalar:

Arduino Kodu:

#include <Servo.h>. 
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
long duration;
int distance;
Servo myServo; 
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin, INPUT); 
  Serial.begin(9600);
  myServo.attach(12);
}
void loop() {
  for(int i=15;i<=165;i++){  
  myServo.write(i);
  delay(30);
  distance = calculateDistance();
  Serial.print(i); 
  Serial.print(","); 
  Serial.print(distance); 
  Serial.print("."); 
  }
  for(int i=165;i>15;i--){  
  myServo.write(i);
  delay(30);
  distance = calculateDistance();
  Serial.print(i);
  Serial.print(",");
  Serial.print(distance);
  Serial.print(".");
  }
}
int calculateDistance(){ 
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 
  distance= duration*0.034/2;
  return distance;
}Processing Kodu:


import processing.serial.*;
import java.awt.event.KeyEvent; 
import java.io.IOException;
Serial myPort; 
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;
void setup() {
 size (1366, 700);
 smooth();
 myPort = new Serial(this,"COM3", 9600);
 myPort.bufferUntil('.'); 
}
void draw() {
  fill(98,245,31);
  noStroke();
  fill(0,4); 
  rect(0, 0, width, 1010); 
    fill(98,245,31); // yeşil renk
  drawRadar(); 
  drawLine();
  drawObject();
  drawText();
}
void serialEvent (Serial myPort) { 
  data = myPort.readStringUntil('.');
  data = data.substring(0,data.length()-1);
    index1 = data.indexOf(","); 
  angle= data.substring(0, index1); 
  distance= data.substring(index1+1, data.length()); 
    iAngle = int(angle);
  iDistance = int(distance);
}
void drawRadar() {
  pushMatrix();
  translate(683,700); 
  noFill();
  strokeWeight(2);
  stroke(98,245,31);
  arc(0,0,1300,1300,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,1000,1000,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,700,700,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,400,400,PI,TWO_PI);
  line(-700,0,700,0);
  line(0,0,-700*cos(radians(30)),-700*sin(radians(30)));
  line(0,0,-700*cos(radians(60)),-700*sin(radians(60)));
  line(0,0,-700*cos(radians(90)),-700*sin(radians(90)));
  line(0,0,-700*cos(radians(120)),-700*sin(radians(120)));
  line(0,0,-700*cos(radians(150)),-700*sin(radians(150)));
  line(-700*cos(radians(30)),0,700,0);
  popMatrix();
}
void drawObject() {
  pushMatrix();
  translate(683,700); 
  strokeWeight(9);
  stroke(255,10,10);
  pixsDistance = iDistance*22.5; 
  if(iDistance<40){
  line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),700*cos(radians(iAngle)),-700*sin(radians(iAngle)));
  }
  popMatrix();
}
void drawLine() {
  pushMatrix();
  strokeWeight(9);
  stroke(30,250,60);
  translate(683,700); 
  line(0,0,700*cos(radians(iAngle)),-700*sin(radians(iAngle))); 
  popMatrix();
}
void drawText() { 
    pushMatrix();
  if(iDistance>40) {
  noObject = "Out of Range";
  }
  else {
  noObject = "In Range";
  }
  fill(0,0,0);
  noStroke();
  rect(0, 1010, width, 1080);
  fill(98,245,31);
  textSize(25);
  text("10cm",800,690);
  text("20cm",950,690);
  text("30cm",1100,690);
  text("40cm",1250,690);
  textSize(40);
  text("Object: " + noObject, 240, 1050);
  text("Angle: " + iAngle +" °", 1050, 1050);
  text("Distance: ", 1380, 1050);
  if(iDistance<40) {
  text("        " + iDistance +" cm", 1400, 1050);
  }
  textSize(25);
  fill(98,245,60);
  translate(390+960*cos(radians(30)),780-960*sin(radians(30)));
  rotate(-radians(-60));
  text("30°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(490+960*cos(radians(60)),920-960*sin(radians(60)));
  rotate(-radians(-30));
  text("60°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(630+960*cos(radians(90)),990-960*sin(radians(90)));
  rotate(radians(0));
  text("90°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(760+960*cos(radians(120)),1000-960*sin(radians(120)));
  rotate(radians(-38));
  text("120°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(840+900*cos(radians(150)),920-960*sin(radians(150)));
  rotate(radians(-60));
  text("150°",0,0);
  popMatrix(); 
}Kodlama Açıklaması:


Yukarıdaki kodlamada sensör kullanımı ve servo motor yönetimi için gerekli olan hazırlık çalışmaları yapıldıktan sonra, servo konumunun ve sensör ölçümünün bilgilerini bilgisayardaki programı aktaracak yazılım Arduino bölümünde bulunmaktadır. Buradaki kodlamayı kopyalayıp Arduino kartınıza yükleyebilir ve Processing kodlamasına yine buradan kopyalayıp yapıştırarak kullanabilirsiniz. Kodlama üzerinde servo motor 35 ila 165 derece aralığında çalışmaktadır, bu durum siz kullanıcıların genişletebilirsiniz ya da azaltabileceği niz bir bir Java uygulama geliştirme arayüzü olduğu için bu program bazı kullanıcılarımızın bilgisayarında yüklü olmayabilir. Bu sebepten ötürü malzeme listesinin aşağısında hem kullanılacak program hem de bu program ve Arduino kartının içerisine atılacak kodlamanın bulunduğu 2 ayrı link verilmiştir. Programa bizim verdiğimiz linkten indirmek yerine farklı bir linkten indirmeye kalkarsanız bazı kodlamaları uyuşmazlık gösterme ihtimali bulunmaktadır. Bundan dolayı kullandığınız programın yüklenme esnasına ve indirildiği yere dikkat ediniz. Kodlamayı proje sing ekranında çalıştırdığınızda ve Arduino kartınız bağlantıları yapılmış bir şekilde bilgisayarınıza bağlı ise servo motorunuz harekete geçecek ve etrafta algıladığımız nesneleri bilgisayar ekranına görebileceksiniz.

Bir yazımızın daha sonuna geldik, sorularınız ve görüşleriniz için yorum yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle.